Service

Serviceaftale

En kontinuerlig drift uden unødvendige stop er afgørende for virksomhedens produktivitet og leveringsevne. Vi tilbyder både forebyggende og afhjælpende service på alle typer anlæg.

Med en serviceaftale kan unødige driftsstop minimeres.
Der udfærdiges altid en servicerapport, som giver en indikation på tilstanden af deres anlæg og herudfra kan en forebyggende service planlægges. En serviceaftale kan ligeledes tilbydes med døgnservice og fjernsupport.

En kontinuerlig drift uden unødvendige stop er afgørende for virksomhedens produktivitet og leveringsevne