El-anlæg

El-anlæg

Evotect yder assistance for alle typer maskin- og procesanlæg og deltager aktivt i alle faser af opbygningen af nye anlæg samt ombygning og optimering af eksisterende. Store driftsfordele kan opnås ved at optimere et eksisterende anlæg. Vi fornyer forældet styring, hvilket typisk øger produktiviteten og muliggør forskellig rapportering.

Den daglige betjening af anlægget er altafgørende. Derfor inddrager vi altid driftsoperatøren i opstarts- og udviklingsfasen, hvilket resulterer i optimale og brugervenlige betjeningskonsoller og brugerflader.

Vi bistår med rådgivning og udvikling og påtager os gerne den komplette ombygning af alle tekniske installationer.

Byggestrøm

Med et komplet produktprogram bestående af tavler, kabler, belysning, samt etablering og service sørger vi for, at I altid sikkert og effektivt kan arbejde på jeres byggepladser.
I større byggegruber kan der være krav til nød- og flugtvejsbelysning samt krav til tørholdelse.

Vi udlejer og opsætter nødbelysning og pumpestyringer med eller uden alarmrapportering. Vi koordinerer og sørger for til- og framelding af byggestrøm til forsyningsselskabet. Ligeledes udfører vi de lovpligtige eftersyn, som afsluttes med en detaljeret statusrapport.

Vi yder assistance for alle typer af maskin- og procesanlæg